30. januára 2018

Založenie firmy

Chcete založiť firmu? Chcete začať podnikať? Postupujte podľa návodu:

  1. Kontaktujete nás telefonicky na 0907/663 554, mailom na info@libertus.sk, web formulárom alebo osobne
  2. Preberieme spolu vaše požiadavky, poradíme ak treba, dohodneme si cenu podľa náročnosti
  3. Odovzdáte nám potrebné podklady
  4. Pripravíme dokumenty pre založenie vašej firmy a doručíme vám ich poštou alebo osobne
  5. Podpíšete príslušné dokumenty, nevyhnutné u notára alebo na matrike
  6. Doručíte nám všetky dokumenty poštou alebo osobne
  7. Založíme vašu firmu zapísaním do obchodného registra, zaregistrujeme na daňovom úrade, soc. poisťovni
  8. Odovzdáme vám všetky dokumenty o založení firmy