Cenník našich služieb

Vyberte si z ponuky našich kvalitných služieb za primerané ceny. U nás máte garanciu právnej istoty, správne a kvalitne vypracovaných dokumentov, pripravených na mieru našim skúseným advokátom.

Začiatok podnikania:

Ohlásenie neobmedzeného počtu voľných živností: 30,- Eur /vrátane poplatkov/

Ohlásenie voľných aj viazaných živností: 30,- Eur + správne poplatky

Založenie s.r.o.: od 269,- Eur /vrátane poplatkov/

Založenie občianskeho združenia: 333,- Eur/ vrátane poplatkov/

Založenie k.s., v.o.s.: 499,- Eur /vrátane poplatkov/

Predaj ready - made s.r.o.: 499,- Eur /vrátane poplatkov/

Založenie a.s.: od 999,- Eur /vrátane poplatkov/

Zmeny zápisov:

Jednoduché zmeny /zmena názvu, sídla, spôsob konania a pod./: 99,- Eur + správne poplatky

Zložitejšie zmeny /zmena spoločníka, zvýšenie imania a pod./: od 199,- Eur + správne poplatky

Ostatné služby

Registrácia ochrannej známky: od 369,- Eur /v závislosti od počtu tried, vrátane poplatkov/

Sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností: dohodou