Cenník našich služieb

Vyberte si z ponuky našich kvalitných služieb za primerané ceny. U nás máte garanciu právnej istoty, správne a kvalitne vypracovaných dokumentov, pripravených na mieru našim skúseným advokátom.

Začiatok podnikania:


Ohlásenie neobmedzeného počtu voľných živností: 30,- Eur /vrátane poplatkov/


Ohlásenie voľných aj viazaných živností: 30,- Eur + správne poplatky


Založenie s.r.o.: od 279,- Eur /vrátane poplatkov/


Založenie občianskeho združenia: 333,- Eur/ vrátane poplatkov/


Založenie k.s., v.o.s.: 499,- Eur /vrátane poplatkov/


Predaj ready - made s.r.o.: 499,- Eur /vrátane poplatkov/


Založenie a.s.: od 999,- Eur /vrátane poplatkov/

Zmeny zápisov:


Jednoduché zmeny /zmena názvu, sídla, spôsob konania a pod./: 99,- Eur + správne poplatky


Zložitejšie zmeny /zmena spoločníka, zvýšenie imania a pod./: od 199,- Eur + správne poplatky


Zápis konečného užívateľa výhod: 30,- Eur

Ostatné službyVirtuálne sídlo: 13,00 ,- Eur/mesiac - viazanosť 36 mesiacov, platba za 24 mesiacov vopred
                            16,60 ,- Eur/mesiac - viazanosť 24 mesiacov, platba za 15 mesiacov vopred
                            19,90 ,- Eur/mesiac - viazanosť 12 mesiacov, platba za 12 mesiacov vopred
ceny zahŕňajú poskytovanie hlavných služieb spojených s virtuálnym sídlom (oznámenie o zásielkach formou sms/e-mail, označenie firmy na štítku pri poštovej schránke)


Doplnkové služby k virtuálnemu sídlu: 5,90 ,- Eur/mesiac (označenie firmy na samostatnej poštovej schránke, preberanie doporučených zásielok na základe splnomocnenia, skenovanie zásielok)


Registrácia ochrannej známky: od 369,- Eur /v závislosti od počtu tried, vrátane poplatkov/


Sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností: dohodou


Vypracovanie projektu GDPR: dohodou, v závislosti od rozsahu