Cenník našich služieb

Vyberte si z ponuky našich kvalitných služieb za primerané ceny. U nás máte garanciu právnej istoty, správne a kvalitne vypracovaných dokumentov, pripravených na mieru našim skúseným advokátom.

Začiatok podnikania:

Ohlásenie neobmedzeného počtu voľných živností: 30,- Eur /vrátane poplatkov/

Ohlásenie voľných aj viazaných živností: 30,- Eur + správne poplatky

Založenie s.r.o.: od 279,- Eur /vrátane poplatkov/

Založenie občianskeho združenia: 333,- Eur/ vrátane poplatkov/

Založenie k.s., v.o.s.: 499,- Eur /vrátane poplatkov/

Predaj ready - made s.r.o.: 499,- Eur /vrátane poplatkov/

Založenie a.s.: od 999,- Eur /vrátane poplatkov/

Zmeny zápisov:

Jednoduché zmeny /zmena názvu, sídla, spôsob konania a pod./: 99,- Eur + správne poplatky

Zložitejšie zmeny /zmena spoločníka, zvýšenie imania a pod./: od 199,- Eur + správne poplatky

Zápis konečného užívateľa výhod: 30,- Eur

Ostatné služby

Virtuálne sídlo: 13,00 ,- Eur/mesiac (platba za 36 mesiacov)
                            16,60 ,- Eur/mesiac (platba za 24 mesiacov)
                            19,90 ,- Eur/mesiac (platba za 12 mesiacov)
ceny zahŕňajú poskytovanie hlavných služieb spojených s virtuálnym sídlom

Doplnkové služby k virtuálnemu sídlu: 5,90 ,- Eur (označenie poštovej schránky, skenovanie zásielok)

Registrácia ochrannej známky: od 369,- Eur /v závislosti od počtu tried, vrátane poplatkov/

Sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností: dohodou

Vypracovanie projektu GDPR: dohodou, v závislosti od rozsahu