Kto sme a aké sú naše ciele?

Názov našej spoločnosti vychádza z latinského slova „libertus“, označujúceho pôvodne otroka v starovekom Ríme, ktorý dostal slobodu a aj keď mohol byť nízkeho pôvodu, týmto oslobodením dostal aj právo hlasovať, čo bola najvyššia forma slobody v starovekých dejinách. Ako "slobodný" alebo aj "oslobodený otrok" je tu preto, aby oslobodil aj vás, či už pri začatí vášho podnikania, ale aj počas neho, od zbytočných starostí, námahy, straty času a tým pádom aj peňazí.

Žijeme totiž v dobe a spoločnosti, ktorá je vývojom a postupom času čoraz modernejšia, sofistikovanejšia, ale aj komplikovanejšia. Prináša nám obrovské možnosti a veci donedávna nepredstaviteľné, ale zároveň si vyžaduje zložitejšie postupy a administráciu. Chápeme, že napríklad založenie firmy, podnikania, predaj alebo prenájom nehnuteľnosti je pomerne zložitý proces a preto sme tu, aby sme vás odbremenili od zbytočných starostí a urobili to za vás, zbavili vás nadmernej administratívnej záťaže pri takýchto úkonoch a zároveň šetrili váš drahocenný čas a peniaze.


Naša spoločnosť na základe získaných dlhoročných obchodných, administratívnych a prevádzkovo - technických skúseností vám v tomto vie kvalifikovane a odborne pomôcť, zbaviť vás ťažko riešiteľných úloh, zjednodušiť začiatok i ďalšie podnikanie a zároveň ušetriť!
Skúsenosti sme nadobúdali postupne od najnižších pracovných zaradení, cez stredný manažment a v posledných rokoch aj ako vrcholoví manažéri firiem, ktoré pôsobia v segmente maloobchodu, developmente a správe nehnuteľností.
Ponúkame individuálny, profesionálny a diskrétny prístup od skúseného tímu manažérov, právnikov a účtovníkov, čoho výsledkom bude vaša spokojnosť, založená firma, fungujúci biznis, predaná alebo dobre spravovaná nehnuteľnosť.
                                                                                                                                        Ing. Peter Brloš, konateľ

Naša kvalifikácia: