Na vašom názore záleží!

Prečítajte si vyjadrenia zákazníkov, ktorým naša spoločnosť Libertus s.r.o. poskytla svoje služby a pomohla v začatí alebo zlepšení podnikania:

“Maximálne profesionálny prístup, spojený s príjemnou atmosférou a ochotou poradiť pri začatí podnikania a založení firmy.¨

Jana B., konateľka, TO


“Pochvaľujem výbornú spoluprácu so spoločnosťou Libertus s.r.o., rýchly servis a predovšetkým detailné spracovanie mojich požiadaviek, verifikáciu dát a spätnú odozvu, čo mi výrazne odbúrava zbytočnú stratu času, ktorú by som mala pri niektorých profesijných úkonoch.¨

Mária B., advokátka.,TO


“Požadované zmeny v mojej firme boli uskutočnené odborným a expreným spôsobom, oceňujem individuálnu a asertívnu komunikáciu.¨

Oliver A., konateľ, BA

Naši spokojní klienti:


KMG TOP s.r.o.
KP Systems s.r.o.
Lamerka s.r.o.
Libertarium s.r.o.
Marián Hermann
MOVENARIUM s.r.o.
PEMEK s.r.o.


PROKASTAV s.r.o.
RECOS Topoľčany s.r.o.
REAL MARKET spol. s r.o.
RGB Invest s.r.o.
SvajlenBus s.r.o.
STUDŇA ZDRAVIA s.r.o.
UNI-ROTO Ďurík s.r.o.